Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 29
2020
Issue 1(87)
Tytuł artykułu: Przykłady wykorzystania testu OSTRACODTOXKIT F™ do oceny zanieczyszczenia pyłów drogowych metalami w aglomeracji wrocławskiej

Autorzy (ORCID): WRÓBEL, M., RYBAK, J. (0000-0002-3606-4220), ROGULA-KOZŁOWSKA, W. (0000-0002-4339-0657)

Słowa kluczowe: pył drogowy, metale ciężkie, toksyczność, ruch drogowy, małżoraczki, Wrocław

Streszczenie: Zanieczyszczenia obecne w pyle drogowym, pochodzące z ruchu ulicznego takie jak WWA i inne związki organiczne czy metale ciężkie, są wymywane wraz z deszczem i dostają się do wód, ostatecznie kumulując się w osadzie dennym na wiele lat, tym samym zagrażając organizmom wodnym oraz istotnie wpływając na jakość wód. Aby zbadać wpływ tych związków na zdrowie organizmów żywych, nie wystarczą tylko rutynowe badania chemizmu wód i badania osadów dennych, ponieważ do tego celu bardziej nadają się organizmy żywe. Z tego powodu chcąc poznać reakcję na tego typu zanieczyszczenia organizmów żywych, do badania toksyczności pyłów drogowych spłukiwanych z dróg po raz pierwszy w Polsce zastosowano test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™, który polega na obserwacji rozwoju Heterocypris incongruens naturalnie występującego w osadach dennych. Małżoraczki H. incongruens wykorzystane w badaniach są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie metalami ciężkimi, stanowią zatem odpowiednie narzędzie do badania toksyczności pyłu drogowego wymywanego do fazy wodnej. Badania prowadzono w aglomeracji wrocławskiej (w centrum miasta i na przedmieściach), na stanowiskach różniących się intensywnością ruchu drogowego. Stwierdzono, że pył drogowy ma istotny wpływ na zahamowanie wzrostu oraz żywotność małżoraczków, ponieważ na obszarach o dużym natężeniu ruchu drogowego ich śmiertelność była bardzo duża, co korespondowało z podwyższonymi poziomami stężenia badanych pierwiastków na tych stanowiskach badawczych. Z kolei pył drogowy zebrany na przedmieściach Wrocławia nie powodował śmiertelności małżoraczków i tylko nieznacznie wpłynął na ich rozwój. Podsumowując, stwierdzono, że test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™ jest odpowiednim narzędziem do badania wpływu pyłów drogowych na ekosystem wodny.

DOI: 10.22630/PNIKS.2020.29.1.3

Cytowanie w stylu APA: Wróbel, M., Rybak, J. & Rogula-Kozłowska, W. (2020). Przykłady wykorzystania testu OSTRACODTOXKIT F™ do oceny zanieczyszczenia pyłów drogowych metalami w aglomeracji wrocławskiej. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 29 (1), 27-36. doi: 10.22630/PNIKS.2020.29.1.3

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wróbel, Rybak & Rogula-Kozłowska, 2020), następne powołania: (Wróbel i inni, 2020)

Cytowanie w stylu Chicago: Wróbel, Magdalena, Justyna Rybak, Wioletta Rogula-Kozłowska. "Przykłady wykorzystania testu OSTRACODTOXKIT F™ do oceny zanieczyszczenia pyłów drogowych metalami w aglomeracji wrocławskiej." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 87 ser., vol. 29, nr 1, (2020): 27-36. doi: 10.22630/PNIKS.2020.29.1.3.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wróbel, Rybak, & Rogula-Kozłowska 2020)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_87art3pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back